Το Ιατρείο ΤΕΙ Αθήνας ανακοινώνει την δυνατότητα διενέργειας και υπερηχογραφημάτων σώματος και αγγείων

Το Ιατρείο ΤΕΙ Αθήνας στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειας για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει, ανακοινώνει την δυνατότητα διενέργειας και υπερηχογραφημάτων σώματος και αγγείων σε εξεταζόμενους, όπου υπάρχει ένδειξη της συγκεκριμένης εξέτασης και κατόπιν προγραμματισμού (τηλ.5801) για την αντίστοιχη προετοιμασία, Τρίτη ή Παρασκευή, 10:30 έως 15:00.

 


<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας