Ενισχυτικά μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας
Το ΤΕΙ – Αθήνας προσφέρει ενισχυτικά μαθήματα Αγγλικής γλώσσας στους φοιτητές όλων των τμημάτων. Τα μαθήματα θα γίνονται σε δύο ομάδες:
 
Δευτέρα 16.00-18.00
 
Πέμπτη 17.00-19.00
 
Οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους , στο σχετικό κατάλογο, στη γραμματεία της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας έως τις 6-11-2013

<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας