ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί υποψήφιους που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στις ερευνητικές περιοχές: α) της εξόρυξης γνώσης από ημι-δομημένα δεδομένα και β) των αλγόριθμων συστάσεων να καταθέσουν σχετική αίτηση μέχρι 30/4/14.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος θα εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης ανταποδοτικής υποτροφίας στις περιπτώσεις ακαδημαϊκής αριστείας και υπό την προϋπόθεση ότι δικαιολογείται από το δηλωθέν ατομικό εισόδημα του/ης υποψηφίου/ας.

Λεπτομέρειες εδώ:
http://www.ihu.edu.gr/index.php/news-events/item/412-two-vacancies-for-phd-studies-immediately.html<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας