Πρόσκληση για συμμετοχή στη Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας, για δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού λογισμικού και περιεχομένου
logo

line

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας, προσκαλεί στον Κύκλο Εκπαίδευσης «Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ)», φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή του Εκπαιδευτικού Λογισμικού & Βασικών Εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

Στόχος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική και δημιουργική συμμετοχή τους στη συνεργατική ανάπτυξη Έργου συνεισφοράς (project) σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, σχετικά με αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων. Η συνεισφορά στην κοινότητα του ανοικτού λογισμικού μπορεί να γίνει μέσω:
  • της προσθήκης λειτουργικότητας
  • του εξελληνισμού διεπαφής
  • του εξελληνισμού τεκμηρίωσης
Τα έργα συνεισφοράς (projects) θα αξιολογηθούν και τα καλύτερα θα βραβευτούν!
Δήλωσε συμμετοχή εδώ!
Βασικές Πληροφορίες Κύκλου Εκπαίδευσης
Διάρκεια Σεμιναρίου: 15 Μαΐου 2014 μέχρι και 19 Ιουνίου 2014 (6 εβδομάδες)
Ώρες: Πέμπτη, 18:00 – 20:00
Χώρος: ΤΕΙ Αθήνας (Χώρος: Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης)
Εκπαιδευτική μέθοδος: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Μέγιστη Διάρκεια Κύκλου Εκπαίδευσης: 3,5 μήνες
Τεχνολογικά Εργαλεία: ma.ellak.grma.ellak.gr/edu/
ma.ellak.gr/forge
Invenio software
Προφίλ συμμετεχόντων: Να διαθέτουν:
  • Εξοικείωση στο χειρισμό Η/Υ
  • Εξοικείωση με εκπαιδευτικές τεχνολογίες
  • Είναι επιθυμητή η γνώση κάποιας Scripting language ή / και γλώσσας προγραμματισμού 
Κόστος Συμμετοχής: Δωρέαν
Βεβαίωση Συμμετοχής: Παρέχεται με την ολοκλήρωση επιτυχούς παρακολούθησης
Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών: Μέχρι Παρασκευή 2 Μαΐου 2014

Επικοινωνήστε μαζί μας: maellak@teiath.gr

<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας