Προγράμματα εκπαίδευσης του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος σε θέματα Πληροφορικής

Με πρωτοβουλία της Διοίκησης του ΤΕΙ-Αθήνας πραγματοποιούνται από τον Φεβρουάριο του 2014  προγράμματα εκπαίδευσης του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος σε θέματα πληροφορικής ( βασικό και προχωρημένο επίπεδο ) ανάλογα με τις δηλωμένες ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων. Όσοι ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν μπορούν να το δηλώσουν με e-mail στην παρακάτω διεύθυνση :

Γραμματεία Αναπληρωτών Προέδρου : vpoffice@teiath.gr

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :  Ι.ΦΟΥΝΤΑ


<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας