ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MASTER ISICG / TIM

Από το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας, έγινε απονομή του ειδικού σήματος ποιότητας (Label OMJ), στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  με τίτλο: Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών,  που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Limoges της Γαλλίας

Η ανωτέρω απονομή σήματος OMJ από ένα Συμβούλιο Διεθνών Εμπειρογνωμόνων, είναι η εγγύηση αναγνώρισης ακαδημαϊκής αριστείας του ανωτέρω Π.Μ.Σ.

 


<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας