Κοσμητεία Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σύνθεση Κοσμητείας Σχολής

Νικήτας Χιωτίνης, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής

Χαράλαμπος Πρέσσας, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών

Γεώργιος Τσιούρης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Γραφιστικής

Ελένη Τάτλα, Αν. Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων

Ευαγγελία-Μαρίνα Τσίλαγα, Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

Δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος φοιτητών

 


<< Κοσμητείες Σχολών ^ Αρχή Σελίδας