Κοσμητεία Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας
Σύνθεση Κοσμητείας Σχολής

Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής

Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης

Γεώργιος Πιερράκος, Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανδρονίκη Κάβουρα, Αν. Καθηγήτρια, Πρόεδρος του τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης

Ελευθέριος Σαβούρης, εκπρόσωπος φοιτητών

<< Κοσμητείες Σχολών ^ Αρχή Σελίδας