Κοσμητεία Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας
Σύνθεση Κοσμητείας Σχολής

Πρωτόπαπα Ευαγγελία, Κοσμήτορας Σχολής

Βαρβαρέσου Αθανασία, Πρόεδρος Τμήματος Αισθητικής - Κοσμητολογίας

Λάγιου Αρετή, Πρόεδρος Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας

Tζονιχάκη Ιωάννα, Πρόεδρος Τμήματος Εργοθεραπείας

Ανθούλη - Αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη, Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Ασημόπουλος Χαρίσιος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

Ιατράκης Γεώργιος, Πρόεδρος Τμήματος Μαιευτικής

Μαρβάκη Χριστίνα, Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής

Προμπονάς Αντώνιος, Πρόεδρος Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας

Σιανούδης Ιωάννης , Πρόεδρος Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας

Κάκουρος Ευθύμιος, Πρόεδρος Τμήματος Προσχολικής Αγωγής

Γώγου Λήδα, Πρόεδρος Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας

Παπαθανασίου Γεώργιος, Πρόεδρος Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Χάρμπας Θεόδωρος, εκπρόσωπος φοιτητών


<< Κοσμητείες Σχολών ^ Αρχή Σελίδας