Κοσμητεία Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
Σύνθεση Κοσμητείας Σχολής

Αθηναίος Σπυρίδων, Καθηγητής Κοσμήτορας Σχολής

Καλτσάς Γρηγόριος, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Βεντούρας Ερρίκος-Χαϊμ, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε

Σγουροπούλου Κλειώ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Λιβανός Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.

Σαμαράκου Μαρία, Καθηγήτριa, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε.

Πέτσα Ελένη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Τοπογράφων Μηχανικών & Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

Ζορμπάς Αχιλλέας, εκπρόσωπος φοιτητών

 


<< Κοσμητείες Σχολών ^ Αρχή Σελίδας