Κοσμητεία Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής
Σύνθεση Κοσμητείας Σχολής

Τσάκνης Ιωάννης, Καθηγητής Κοσμήτορας Σχολής

Συνάνογλου Βασιλεία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων

Παρασκευόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών
Δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος φοιτητών

<< Κοσμητείες Σχολών ^ Αρχή Σελίδας