Ενημέρωση ΙΚΥ
Από το 1951 έως και σήμερα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως ο Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, χορηγεί υποτροφίες και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της Eλληνικής επιστημονικής κοινότητας. Επίσης, το ΙΚΥ από το 1987 έως και σήμερα συντονίζει και υλοποιεί με επιτυχία Ευρωπαϊκά Προγράμματα από το πρόγραμμα Erasmus το 1987 μέχρι και το πρόσφατο Πρόγραμμα Erasmus+ του οποίου το ΙΚΥ είναι Εθνική Μονάδα Συντονισμού από το 2014 έως το 2020. Δείτε το Newsletter του ΙΚΥ και μείνετε ενημερωμένοι για τις δράσεις και τα προγράμματα του. Επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε από τα ιδιαίτερα ενργά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του ΙΚΥ στο Facebook https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation, στο Twitter https://twitter.com/IKY_Erasmusplus και στο LinkedIn https://www.linkedin.com/company/iky-hellenic-national-agency?trk=company_name<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας