Μεταπτυχικό Πρόγραμμα Σπουδων ΜΒΑ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών  οδηγεί στην απονομή MBA, είναι αναγνωρισμένο (accreditation) από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και λειτουργεί βάσει του:
1) ΦΕΚ Β 741-29.04.2015 ( υπ.αριθ. 3384 απόφαση )  και 
2) Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.Α’.
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.teiath.gr/sdo/de/mba/

<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας