ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΛΛΑΚ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα

Το Θερινό Σχολείο ξεκινάει την Παρασκευή 10/7/2015, 19:30 με συνάντηση γνωριμίας - προετοιμασία απαιτούμενης υποδομής.

Τα μαθήματα - εργαστήρια ξεκινάνε το Σάββατο 11/7/2015 στις 10:00,  ολοκληρώνονται την Κυριακή 19/7/2015 στις 18:00, και διακρίνονται σε "Εντατικά Εργαστήρια" τα οποία θα υλοποιηθούν τα Σαββατοκύριακα 11-12/7 & 18-19/7, 10:00 - 18:00, και σε "Απογευματινά Εργαστήρια" τα οποία θα υλοποιηθούν Δευτέρα 13/7, Τετάρτη 15/7 και Παρασκευή 17/7, 14:00 - 20:00.

Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχών: Σάββατο 20 Ιουνίου 2015, 18:00

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πύλη των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ.(*)
Στο πλαίσιο των Κύκλων Εκπαίδευσης έχει αναπτυχθεί το project Diyiot-car στο οποίο έχει κατασκευαστεί ένα αυτοκίνητο εξοπλισμένο με  υπολογιστή raspberry pi συνδεδεμένο με δύο μικροελεγχτές  arduino uno, οι οποίοι ελέγχουν 6 αισθητήρες (3 sonar, 1 ψηφιακό θερμόμετρο & 2 IR distance) και δύο μοτέρ κίνησης.  Το raspberry αποθηκεύει τις μετρήσεις σε απομακρυσμένο  server στο cloud. Επίσης έχει αναπτυχθεί web περιβάλλον για την έναρξη και λήξη της κίνησης του αυτοκινήτου καθώς και την παρουσίαση των μετρήσεων των αισθητήρων & της κίνησης του αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο  μπορεί να κινείται αυτόνομα σε επίπεδο χώρο αποφεύγοντας τα εμπόδια που υπάρχουν στην επιφάνεια κίνησης.<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας