Προκήρυξη Π.Μ.Σ. «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


Σκοπός του Προγράμματος είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε υψηλό επίπεδο για ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο έχει εξαιρετική σπουδαιότητα για τους θεσμούς και τις δομές του κράτους.
 
Διακρίνονται δύο κατευθύνσεις σπουδών με τις ακόλουθες ειδικότητες:
 
Κατεύθυνση 1 - Στρατηγικές διαχείρισης καταστροφών & κρίσεων
 
Ειδικότητες:
Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στη Διοίκηση
Στρατηγικές Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων στη Διοίκηση των Σχολικών Συγκροτημάτων
Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στον Τουριστικό Τομέα
Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στις Βιομηχανίες - Επιχειρήσεις
 
Κατεύθυνση 2 - Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 
Ειδικότητες:
Τεχνικές Διαχείρισης, Προστασίας και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος
Διδακτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.edcm.edu.gr
 
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος στα τηλέφωνα 210 7274825, 210 7274783, 2107274377 ή μέσω email: edcm@edcm.edu.gr


<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας