Πρωτόκολλο συνεργασίας του μεταξύ του Δήμου Πάρου και του Θεσμοθετημένου Ερευνητικού Εργαστηρίου Γεωπληροφορικής και Μεταφορών S.OC.R.A.T.E.S.
Πρωτόκολλο συνεργασίας του μεταξύ του Δήμου Πάρου και του Θεσμοθετημένου Ερευνητικού Εργαστηρίου Γεωπληροφορικής και Μεταφορών S.OC.R.A.T.E.S. (Society for Organizations Cartography Remote sensing / Road design and Applications using Technology / Transport Engineering on Earth and Space)
Το Θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο Γεωπληροφορικής και Μεταφορών S.OC.R.A.T.E.S. του ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με τον Δήμο Πάρου με στόχο τη ανάληψη δράσεων συνεργασίας, σε εθελοντικό επίπεδο παροχής υποστήριξης και στο πλαίσιο υλοποίησης και διεύρυνσης των αντικειμένων των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του στόχων με αμοιβαίο όφελος και με διάφορους τρόπους στα πεδία των Συστημάτων Χωρικών Πληροφοριών, Γεωπληροφορικής, Συγκοινωνιακών και περιβαλλοντολογικών έργων.
Δείτε περισσότεραΠρωτόκολλο συνεργασίας του μεταξύ του Δήμου Πάρου και του Θεσμοθετημένου Ερευνητικού Εργαστηρίου Γεωπληροφορικής και Μεταφορών S.OC.R.A.T.E.S. (Society for Organizations Cartography Remote sensing / Road design and Applications using Technology / Transport Engineering on Earth and Space)
Το Θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο Γεωπληροφορικής και Μεταφορών S.OC.R.A.T.E.S. του ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με τον Δήμο Πάρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ και του Υποέργου 32 με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα Νησιά του Αιγαίου», με δεδομένο το κοινό ενδιαφέρον των δύο μερών για την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος, με στόχο να συνεργαστούν και να συντονίσουν τη δράση τους στο πλαίσιο αυτού του Ερευνητικού Έργου σε θέματα που αφορούν την παρουσίαση και τη χρήση του συστήματος για τη δημιουργία νέων ακτοπλοϊκών γραμμών ή την τροποποίηση των υφιστάμενων.
Δείτε περισσότερα
<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας