Πρωτόκολλο Συνεργασίας του ΙΔΒΕ με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου
Πρωτόκολλο ΣυνεργασίαςΟ Πρόεδρος του ΠΣΑΤ, κ. Σωτήρης Τριανταφύλλου (αριστερά), με τον Πρόεδρο του  ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας, Καθηγητή Π. Λύτρα (δεξιά), κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας