Ο Ιατρός Εργασίας δέχεται κάθε Δευτέρα 12:00-14:00
Ο Ιατρός Εργασίας δέχεται κάθε Δευτέρα 12:00-14:00, πλην ιδιαιτέρας συνεννόησης, στο γραφείο Κ1-010 στην Κεντρική Διοίκηση<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας