Σύμφωνο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου της Αλεξάνδρειας και του ΤΕΙ Αθήνας
Την 6η Απριλίου, στην Αίγυπτο, υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου της Αλεξάνδρειας και του ΤΕΙ Αθήνας. Το σύμφωνο, από πλευράς ΤΕΙ Αθήνας, υπέγραψε ο Aναπληρωτής Καθηγητής, Δημήτρης Λαλούμης, Διευθυντής του Τομέα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας, Καθηγητή Μιχάλη Μπρατάκο και από πλευράς Πανεπιστημίου Αλεξάνδρειας ο πρύτανης Dr. Rouchdy Zahran και η Διευθύντρια του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και Ξενοδοχείων Dr. Hanan Kattara. Στην τελετή παρευρέθηκε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια, κ. Εμμανουήλ Κακαβελάκης.

Τα δύο Ιδρύματα συζήτησαν θέματα συνεργασίας με συν-διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και διενέργεια έρευνας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Επίσης συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις ανταλλαγής φοιτητών, υποστήριξης υποτροφιών και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με επισκέπτες καθηγητές εκατέρωθεν.

Η συνεργασία των δύο Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι παλαιά και η υπογραφή του συμφώνου αποτελεί απλά η επιστέγαση της υφιστάμενης σχέσης.

Η τελετή εξελίχτηκε σε θετικότατη ατμόσφαιρα, κάτι που εγγυάται την ομαλή εξέλιξη της συνεργασίας, υποσχόμενη σημαντικά αποτελέσματα για την πρόοδο των ιδρυμάτων και της επιστήμης.<< Εκδηλώσεις ^ Αρχή Σελίδας