Οδηγίες για εργασίες σε συνθήκες καύσωνα
Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν κυρίως τους εργαζομένους σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους μιας εγκατάστασης ή χρησιμοποιούν μη κλιματιζόμενα οχήματα, κατά την διάρκεια καύσωνα.

Τα άτομα αυτά υπόκεινται σε θερμική καταπόνηση.

<< Eπικαιρότητα ^ Αρχή Σελίδας