Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας
Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας είναι ένα σημείο στο οποίο συγκεντρώνονται, οργανώνονται, αποθηκεύονται και διατηρούνται τα προϊόντα της ερευνητικής και εκπαιδευτικής παραγωγής του Ιδρύματος.

Περιλαμβάνει θεματικές συλλογές που αντικατοπτρίζουν τα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών και των Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας και αποτυπώνει το ερευνητικό έργο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπαιδευτικό υλικό και εργασίες φοιτητών.

Τμήμα του Αποθετηρίου αποτελεί η ψηφιακή συλλογή Αρχειακού και Μουσειακού υλικού του ιδρύματος. Φωτογραφικό υλικό, σχέδια, αφίσες, φυλλάδια, πτυχία, οδηγοί σπουδών, έντυπα, δελτία τύπου, αλλά και αντικείμενα παρουσιάζονται σε ψηφιακή μορφή αποτυπώνοντας την εξελικτική πορεία του Ιδρύματος στο πλαίσιο της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης της χώρας μας.

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης.

Περισσότερα: http://hypatia.teiath.gr/xmlui/
<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας