Μετονομάστηκε το τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας του ΤΕΙ Αθήνας
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο μετονομάζεται το Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, σε Τμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.

Ο τίτλος του πτυχιούχου ορίζεται σε «Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας».

Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας. Διατηρούνται ως έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του ανωτέρω Τμήματος, τα οποία έχουν καθορισθεί με το Π.δ. 164/1996 (Α ́ 118).


Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.xr.teiath.gr/


Δείτε σχετική ανακοίνωση και στo facebook του ΤΕΙ Αθήνας: https://www.facebook.com/teiathinas/<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας