ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus +  (International Mobility Erasmus+ Programme), το ΤΕΙ Αθήνας έχει υπογράψει 14 διμερείς συμφωνίες με 14 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Inter-Institutional Agreements) σε 11 χώρες εκτός Ευρώπης και Τουρκίας.

Οι εν λόγω χώρες φαίνονται στον παρακάτω χάρτη:
Η κινητικότητα αφορά μετακινήσεις σπουδαστών (Student Mobility), εκπαιδευτικού προσωπικού (Teaching Mobility) και διοικητικού προσωπικού
(Training Mobility). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μετακίνησεις για διδασκαλία (Teaching Mobility) και σε μετακινήσεις για εκπαίδευση (Training Mobility).

Mέσω του προγράμματος Erasmus + μπορούν να μετακινηθούν από την Ελλάδα σε άλλες χώρες φοιτητές, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό. Αυτοί ονομάζονται Εξερχόμενοι (Outgoing). Ακόμα, από τις άλλες χώρες μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα φοιτητές, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό. Αυτοί ονομάζονται Εισερχόμενοι (Incoming).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει μία μετακίνηση είναι να έχει υπογραφεί μία διμερή συμφωνία μεταξύ των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που θα συμμετέχουν στην μετακίνηση.
Οι υπογεγραμμένες Συμφωνίες της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus +του ΤΕΙ Αθήνας αφορούν τα παρακάτω Τμήματα, τις παρακάτω Χώρες και τα παρακάτω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:


Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.  (INFORMATICS)   


Σερβία (Serbia)
- Όνομα Πανεπιστημίου: University of Novi Sad (Πανεπιστήμιο του Νόβι Σαντ)
URL: https://www.uns.ac.rs/index.php/en/

Χώρα: Σερβία, Πόλη: Νόβι Σαντ
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 2015 - Δεκέμβριος 2017
Υπεύθυνος Επικοινωνίας από το ΤΕΙ Αθήνας: Καρανικόλας Νικήτας, nnk@teiath.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Contact Person) από το Πανεπιστήμιο του Νόβι Σαντ: Mirjana Ivanovic, mira@dmi.uns.ac.rs
Σχολές / Τμήματα που συμμετέχουν: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (INFORMATICS)
Υποχρεώσεις κινητικότητας:
- Να έρθουν 2 σπουδαστές για 6 μήνες στο ΤΕΙ και να πάει 1 σπουδαστής από το ΤΕΙ για 6 μήνες στο Πανεπιστήμιο του Νόβι Σαντ.
- Να έρθει 1 εκπαιδευτικός για διδασκαλία για 5 μέρες στο ΤΕΙ.
- Να έρθει 1 άτομο (εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος) για επιμόρφωση για 5 μέρες στο ΤΕΙ.

- Όνομα Πανεπιστημίου: University of Belgrade (Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου) - Ιδρύθηκε το 1808
URL: http://www.bg.ac.rs/en/   

Χώρα: Σερβία, Πόλη: Βελιγράδι
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 2015 - Δεκέμβριος 2017
Υπεύθυνος Επικοινωνίας από το ΤΕΙ Αθήνας: Καρανικόλας Νικήτας, nnk@teiath.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Contact Person) από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου: Jovana Ilic, jovana.ilic@rect.bg.ac.rs
Σχολές / Τμήματα που συμμετέχουν: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (INFORMATICS)
Υποχρεώσεις κινητικότητας:
- Να έρθει 1 εκπαιδευτικός για διδασκαλία για 5 μέρες στο ΤΕΙ και να πάει 1 εκπαιδευτικός από το ΤΕΙ για 5 μέρες στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου.


Αλβανία (Albania)
- Όνομα Πανεπιστημίου: University of Tirana (Πανεπιστήμιο των Τιράνων)- Ιδρύθηκε το 1957
URL: http://www.unitir.edu.al/   

Χώρα: Αλβανία, Πόλη: Τίρανα
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 2015 - Δεκέμβριος 2017
Υπεύθυνος Επικοινωνίας από το ΤΕΙ Αθήνας: Καρανικόλας Νικήτας, nnk@teiath.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Contact Person) από το Πανεπιστήμιο των Τιράνων: Alda Kika, alda.kika@fshn.edu.al
Σχολές / Τμήματα που συμμετέχουν: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (INFORMATICS)
Υποχρεώσεις κινητικότητας:
- Να έρθει 1 σπουδαστής για 6 μήνες στο ΤΕΙ και να πάνε 2 σπουδαστές από το ΤΕΙ για 6 μήνες στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων.
- Να έρθει 1 εκπαιδευτικός για διδασκαλία για 5 μέρες στο ΤΕΙ και να πάνε 2 εκπαιδευτικοί από το ΤΕΙ για 5 μέρες στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων.Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε.  (ENERGY TECHNOLOGY)   


Κιργιστάν (Kyrgystan)
- Όνομα Πανεπιστημίου: Kyrgyz-Uzbek University
URL: https://www.linkedin.com/edu/kyrgyz-uzbek-university-14447   

Χώρα: Κιργιστάν, Πόλη: Osh
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 2015 - Δεκέμβριος 2017
Υπεύθυνος Επικοινωνίας από το ΤΕΙ Αθήνας: Αξαόπουλος Πέτρος, pax@teiath.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Contact Person) από το Πανεπιστήμιο του Κιργιστάν: Prof. Anvarzhan Ismanzhanov, anvis2012@mail.ru
Σχολές / Τμήματα που συμμετέχουν: Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. (ENERGY TECHNOLOGY)
Υποχρεώσεις κινητικότητας:
- Να έρθει 1 εκπαιδευτικός για διδασκαλία για 5 μέρες στο ΤΕΙ. 


- Όνομα Πανεπιστημίου: Osh Technological University
URL: http://oshtu.kg/

Χώρα: Κιργιστάν, Πόλη: Osh
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 2015 - Δεκέμβριος 2017
Υπεύθυνος Επικοινωνίας από το ΤΕΙ Αθήνας: Αξαόπουλος Πέτρος, pax@teiath.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Contact Person) από το Osh Technological University:  Prof. Nurkul Murzakulov, nurkul_72@mail.ru
Σχολές / Τμήματα που συμμετέχουν: Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. (ENERGY TECHNOLOGY)
Υποχρεώσεις κινητικότητας:
- Να έρθει 1 εκπαιδευτικός για διδασκαλία για 5 μέρες στο ΤΕΙ.
Ουζμπεκιστάν (Uzbekistan)
- Όνομα Πανεπιστημίου: Tashkent State Technical University
URL: http://www.tdtu.uz/

Χώρα: Ουζμπεκιστάν, Πόλη: .
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 2015 - Δεκέμβριος 2017
Υπεύθυνος Επικοινωνίας από το ΤΕΙ Αθήνας: Αξαόπουλος Πέτρος, pax@teiath.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Contact Person) από το Tashkent State Technical University:  Prof. Alisher Shaislamov, shaislamov55@mail.ru
Σχολές / Τμήματα που συμμετέχουν: Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. (ENERGY TECHNOLOGY)
Υποχρεώσεις κινητικότητας:
- Να πάει 1 εκπαιδευτικός για διδασκαλία για 5 μέρες στο Tashkent State Technical University στο Ουζμπεκιστάν.


Τατζικιστάν (Tajikistan)
- Όνομα Πανεπιστημίου: Tajik Technical University
URL: http://tut.tj/en/ob-universitete/

Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Contact Person):

Χώρα: Τατζικιστάν, Πόλη: .
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 2015 - Δεκέμβριος 2017
Υπεύθυνος Επικοινωνίας από το ΤΕΙ Αθήνας: Αξαόπουλος Πέτρος, pax@teiath.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Contact Person) από το Tajik Technical University: Prof. Dr. Alfiya Akhrorova, aalphia@mail.ru
Σχολές / Τμήματα που συμμετέχουν: Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. (ENERGY TECHNOLOGY)
Υποχρεώσεις κινητικότητας:
- Να έρθει 1 εκπαιδευτικός για διδασκαλία για 5 μέρες στο ΤΕΙ και να πάει 1 εκπαιδευτικός για διδασκαλία για 5 μέρες στο Tajik Technical University στο Τατζικιστάν.

- Όνομα Πανεπιστημίου: Tajik Power Engineering Institute

Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Contact Person): Prof. Nazarov Khayrullo, Nazarov-h2013@mail.ru
για το ΤΕΙ-Α: Αξαόπουλος Πέτρος, pax@teiath.gr
Υποχρεώσεις κινητικότητας:
- Να έρθει 1 εκπαιδευτικός για διδασκαλία για 5 μέρες στο ΤΕΙ.Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης  (CONSERVATION OF ANTIQUITIES & WORKS OF ART)Ιορδανία (Jordan)
- Όνομα Πανεπιστημίου: Yarmouk University
URL: https://www.yu.edu.jo/en/   

Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Contact Person): Prof. Ziad Al-Saad
για το ΤΕΙ-Α: Χλουβεράκη Στεφανία, schlouveraki@gmail.com
Υποχρεώσεις κινητικότητας:
- Να έρθει 1 εκπαιδευτικός για διδασκαλία για 5 μέρες στο ΤΕΙ.

Αλεξάνδρεια (Alexandria)
- Όνομα Πανεπιστημίου: University of Alexandria
URL: http://www.alexu.edu.eg/index.php/en/

Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Contact Person): Prof. Safaa Abd El Salam
για το ΤΕΙ-Α: Χλουβεράκη Στεφανία, schlouveraki@gmail.com
Υποχρεώσεις κινητικότητας:
- Να έρθει
1 εκπαιδευτικός
για διδασκαλία για 5 μέρες στο ΤΕΙ.

Κίνα (China)
- Όνομα Πανεπιστημίου: Zhengzhou University
URL: http://english.zzu.edu.cn/

Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Contact Person): Prof. Keyong Tang
για το ΤΕΙ-Α: Παναγιάρης Γιώργος, gpanag@teiath.gr
Υποχρεώσεις κινητικότητας:
- Να έρθει 1 εκπαιδευτικός για διδασκαλία για 5 μέρες στο ΤΕΙ και να πάει 1 εκπαιδευτικός για διδασκαλία για 5 μέρες στο Zhengzhou University στην Κίνα.
- Να έρθει 1 άτομο (εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος) για επιμόρφωση για 5 μέρες στο ΤΕΙ και να πάει 1 άτομο (εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος) για επιμόρφωση για 5 μέρες στο Zhengzhou University στην Κίνα.
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και ΜηχανικώνΤοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε.   (TOPOGRAPHY & GEOINFORMATICS)


Ρωσία (Russia)
- Όνομα Πανεπιστημίου: Moscow State University of Geodesy & Cartography
URL: http://www.miigaik.ru/eng/   

Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Contact Person): Nadezda Kamynina
για το ΤΕΙ-Α: Κιουσόπουλος Ιωάννης, kionas@teiath.gr
Υποχρεώσεις κινητικότητας:
- Να έρθουν 3 εκπαιδευτικοί για διδασκαλία για 5 μέρες στο ΤΕΙ.
- Να έρθει 1 άτομο (εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος) για επιμόρφωση για 5 μέρες στο ΤΕΙ.


Ουκρανία (Ukraine)
- Όνομα Πανεπιστημίου: Kharkiv National University of Engineering & Architecture   

Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Contact Person): Tatiana Sergeyeva
για το ΤΕΙ-Α: Κιουσόπουλος Ιωάννης, kionas@teiath.gr
Υποχρεώσεις κινητικότητας:
- Να έρθει 1 εκπαιδευτικός για διδασκαλία για 5 μέρες στο ΤΕΙ.
- Να έρθει 1 σπουδαστής για 6 μήνες στο ΤΕΙ.

Μαυροβούνιο (Montenegro)
- Όνομα Πανεπιστημίου: University of Montenegro
URL: http://www.ucg.ac.me/

Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Contact Person): Dragan Komatina
για το ΤΕΙ-Α: Κιουσόπουλος Ιωάννης, kionas@teiath.gr
Υποχρεώσεις κινητικότητας:
- Να έρθουν 2 εκπαιδευτικοί για διδασκαλία για 5 μέρες στο ΤΕΙ.
- Να έρθουν 2 άτομα (εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι) για επιμόρφωση για 5 μέρες στο ΤΕΙ και να πάνε 2 άτομα (εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι) για επιμόρφωση για 5 μέρες στο University of Montenegro στο Μαυροβούνιο.


Περισσότερες Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus + : http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?mid=19928&lang=elΕκτός από το Πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus + , λειτουργεί και το "κλασικό" Πρόγραμμα  Erasmus+, που αφορά μετακινήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες και Τουρκία.

Στο πλαίσιο του "κλασικού" Προγράμματος Erasmus + (Erasmus+ Programme), το ΤΕΙ Αθήνας έχει υπογράψει 503 διμερείς συμφωνίες με 290 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε 28 ευρωπαϊκές χώρες και Τουρκία.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Erasmus+ στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας: http://www.teiath.gr/diethnwn/<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας