Δωρεές, Αναμνηστικά και Ενθύμια / donate.teiath.gr
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με αφορμή την ευγενική χορηγία της συναδέλφου, Καθηγήτριας κας Ευαγγελίας – Μαρίνας Τσίλαγα, Προέδρου του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών, η οποία δώρισε στο Ίδρυμά μας τον περασμένο Ιούλιο τέσσερα (4) έργα της για τα γραφεία του Προέδρου και της αίθουσας του πρώην Συμβουλίου του Ιδρύματός μας, όπως και τους πίνακες που φιλοτέχνησε ο Καθηγητής και άρτι συνταξιοδοτηθείς συνάδελφός μας και Πρόεδρος του Τμήματος Γραφιστικής, Καθηγητής κ. Γεώργιος Τσιούρης με φοιτητές και φοιτήτριές μας, οι οποίοι κοσμούν τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, το γραφείο του πρώην Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας, και με βάση το γεγονός ότι και σε άλλα ΑΕΙ της χώρας έχει καθιερωθεί ανάλογη δραστηριότητα (όπως λ.χ. στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), θα ήθελα να σας επισημάνω τα ακόλουθα:

1.    Ότι το ίδρυμα θα μπορούσε να διακοσμήσει τους χώρους μεγάλης επισκεψιμότητάς του (για παράδειγμα τη Βιβλιοθήκη, το Συνεδριακό Κέντρο, τις Εισόδους των πέντε (5) Σχολών του, τα Γραφεία στον 1ο Όροφο του κτηρίου Κεντρικής Διοίκησης, τα Γραφεία των Προέδρων των Τμημάτων του, κ.ά.) με καλλιτεχνικά έργα, τα οποία θα μπορούσαν να προέρχονται:
-    είτε από δωρεές συναδέλφων της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών,
-    είτε από ομαδικές πτυχιακές εργασίες φοιτητών της ιδίας Σχολής υπό την επίβλεψη μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του.

2.    Ότι κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να ισχύσει και για το σύνολο του Eκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ του Ιδρύματος  και τον καθένα από εμάς προσωπικά, στην περίπτωση που θα ήθελε να δωρίσει κάτι ανάλογο σε αντικείμενο, ή άλλο επιλεγμένο σχετικό είδος.

3.    Ότι έργα συναδέλφων καλλιτεχνών μπορούν - μετά από δωρεά τους στο ΤΕΙ Αθήνας- να διατίθενται επίσης προς πώληση, προς όφελος του ιδρύματος, λ.χ. όταν υπάρχει ορκωμοσία, κατά τη διεξαγωγή συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, κ.λπ. αλλά και καθημερινά από το ειδικό σταντ του ιδρύματος, το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί για αυτόν τον σκοπό σε κεντρικό σημείο του ιδρύματος.

4.    Ότι το ίδιο ισχύει για αναμνηστικά και ενθύμια, τα οποία μπορούν να προσφέρονται σε ειδικά κιόσκια σε πολυσύχναστα σημεία του ιδρύματος σε ανάλογες περιπτώσεις και τα οποία μπορούν να κατασκευάζονται σε εργαστήρια των Τμημάτων μας.

5.    Ότι ενδέχεται να προκηρύξουμε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την πώληση λουλουδιών (ανθοδέσμες) κατά τις τελετές ορκωμοσίας των φοιτητών, η οποία θα γίνεται πλέον από συγκεκριμένο ανάδοχο, που θα αναλάβει το έργο και θα καταβάλει στο ίδρυμα το αντίστοιχο τίμημα, αντί αυτού που ισχύει σήμερα.

6.    Σε ότι αφορά τη Βιβλιοθήκη, είναι ευπρόσδεκτες οι δωρεές βιβλίων, λευκωμάτων, συλλογών κάθε είδους, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για επικαιροποιημένες και σύγχρονες εκδόσεις και αφού προηγουμένως υπάρχει η σχετική αποδοχή, δεδομένου ότι σημερινή χωρητικότητα της Βιβλιοθήκης μας είναι απολύτως περιορισμένη.

7.    Αυτονόητο είναι ότι, οιαδήποτε άλλη δωρεά προς όφελος (αισθητικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό) του ΤΕΙ Αθήνας είναι ευπρόσδεκτη.

Προς τούτοις, η Διοίκηση θα προχωρήσει στο άμεσο μέλλον :
α. στη δημιουργία σχετικής ολιγομελούς Επιτροπής,
β. στην παράθεση σχετικού εικονιδίου στην ιστοσελίδα με το διακριτικό donate.teiath.gr, όπου θα αναγράφονται όλες οι  λεπτομέρειες και πληροφορίες.

Σε περιόδους όπου το Ίδρυμά μας μαστίζεται οικονομικά, η κρατική μας επιχορήγηση βαίνει συνεχώς μειούμενη και τα αποθεματικά μας εξαντλούνται, η ενδεχόμενη συνεισφορά έστω και λίγων από εμάς, μπορεί να αποδειχθεί σημαντική.

Εύλογο είναι ότι τα ονόματα των Δωρητών θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και σε περίπτωση καλλιτεχνικών έργων, θα αναγράφονται σε ειδική πλακέτα, που θα επισυνάπτεται σε αυτά.


Καθηγητής Περικλής Λύτρας
Αναπληρωτής Προέδρου ΤΕΙ Αθήνας

<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας