Διεθνείς δράσεις Erasmus+ 2017
Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2017 καθώς και ο νέος Οδηγός του Προγράμματος Erasmus+ έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. ιστοσελίδα Ε. Επιτροπής):
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-0 ).

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων τόσο για τις κεντρικές (π.χ. Capacity Building in the field of Higher Education, Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Jean Monnet Activities, Knowledge alliances)  όσο και για τις αποκεντρωμένες δράσεις (Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων-ΚΑ103-ΚΑ107), καθώς και όλες οι πληροφορίες και η περιγραφή των δράσεων και των σκοπών τους, είναι διαθέσιμες στα αντίστοιχα κεφάλαια του Οδηγού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:
1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ΚΑ103 & ΚΑ107 (κλασική και διεθνής κινητικότητα) είναι η 2α Φεβρουαρίου 2017
2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για σχέδια στρατηγικών συμπράξεων ΚΑ203 είναι η 29η Μαρτίου 2017

Στην ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions_en), θα βρείτε χρηστικές οδηγίες, οδηγούς συμπλήρωσης της αίτησης, διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων, ηλεκτρονικές αιτήσεις (e-forms), κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.ά. που αφορούν τις παραπάνω δράσεις.

Επίσης, στον παρακάτω υπερσύνδεσμο θα βρείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη υπό τον τίτλο: «Erasmus Mundus Action 2 - Scholarship Holders' Impact Survey: Results»( http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus/news/erasmus-mundus-results-a-survey-involving-more-8000-grantees-have-just-been-published_en ) που αφορά τους συμμετέχοντες στη δράση «Erasmus Mundus Action2».
<< Eπικαιρότητα ^ Αρχή Σελίδας