Το ΤΕΙ Αθήνας Ακαδημαϊκός Εταίρος του HOUSING EUROPE


Το ΤΕΙ Αθήνας ο πρώτος Ακαδημαϊκός Εταίρος

του HOUSING EUROPE

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ Αθήνας) συμμετείχε στις εργασίες της ετήσιας συνάντησης των μελών του HOUSING EUROPE - The European Federation of Public, Cooperative & Social Housing (Βρυξέλλες, 21-22 Νοεμβρίου 2016) ως ο πρώτος Ακαδημαϊκός Εταίρος (academic partner) του Δικτύου στην Ευρώπη. Το HOUSING EUROPE (www.housingeurope.eu) είναι το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Διακρατικό Δίκτυο στο πεδίο της στέγασης, που επιδιώκει την ανάπτυξη μίας επαρκούς και βιώσιμης στεγαστικής αγοράς. Ιδρύθηκε το 1988 και αποτελείται σήμερα από 44 Εθνικές και Περιφερειακές Ενώσεις, εκπροσωπώντας περίπου 43.000 παρόχους στέγης από 23 Ευρωπαϊκά κράτη, που διαχειρίζονται τουλάχιστον 26 εκ. κατοικίες (11% του συνολικού αποθέματος κατοικιών στην Ευρώπη).  Sorcha Edwards - Γενική Γραμματέας HOUSING EUROPE και Γαβριήλ Αμίτσης - ΤΕΙ Αθήνας


Η ένταξη του ΤΕΙ Αθήνας στο Δίκτυο HOUSING EUROPE έγινε με πανηγυρική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του τον Σεπτέμβριο του 2016 στη Γενεύη, υπογραμμίζοντας τη σημασία αξιοποίησης των πρωτοβουλιών της ακαδημαϊκής κοινότητας για την ενίσχυση των πολιτικών κάλυψης των στεγαστικών αναγκών του πληθυσμού, ιδίως στις χώρες εκείνες που δεν έχουν αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα κοινωνικής κατοικίας. Το ΤΕΙ Αθήνας δραστηριοποιείται ερευνητικά από τις αρχές του 2010 στο πεδίο της στέγασης, ενώ το 2015 ολοκλήρωσε - στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - την εκπόνηση της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και καταπολέμηση της αστεγίας.


Οι αρχές και οι άξονες ενός συστήματος κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα παρουσιάσθηκαν κατά την διάρκεια της ετήσιας συνάντησης των μελών του HOUSING EUROPE με ειδική εισήγηση με θέμα «State of play of the Greek social housing policies» από τον εκπρόσωπο του ΤΕΙ Αθήνας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Γαβριήλ Αμίτση, που επικεντρώθηκε στην ανάδειξη των στρεβλώσεων της εθνικής στεγαστικής πολιτικής και των προκλήσεων κάλυψης των στεγαστικών αναγκών των ομάδων του πληθυσμού σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Η κοινωνική κατοικία αποτελεί έναν αυτοτελή τομέα  των πολιτικών ρύθμισης της στέγασης, που δεν περιορίζεται μόνο στο επίπεδο αναδιανεμητικών πρωτοβουλιών με κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, αλλά περιλαμβάνει και οριζόντιες (ελάχιστες προδιαγραφές χώρου και άνεσης, κανόνες πολεοδομίας και κατασκευής, φορολόγηση ιδιοκτησίας, όροι λειτουργίας και ανάπτυξης κτηματομεσιτικής αγοράς, όροι μισθώσεων ακινήτων κλπ.) ή στοχευμένες (χορήγηση εισοδηματικών παροχών, μέτρα φορολογικού χαρακτήρα) στρατηγικές για την διασφάλιση μίας επαρκούς και βιώσιμης στεγαστικής αγοράς.


Η συνάντηση των μελών του HOUSING EUROPE ολοκληρώθηκε με την συζήτηση πρότασης για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου δικτύου εμπειρογνωμόνων στο πεδίο της κοινωνικής κατοικίας, που θα υποστηρίζει ενδιαφερόμενους φορείς Ευρωπαϊκών Κρατών για την ανάπτυξη σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΙ Αθήνας θα προωθήσει άμεσα τη δημιουργία της πρώτης ερευνητικής πλατφόρμας κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα.

<< Εκδηλώσεις ^ Αρχή Σελίδας