Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας
Στις 20-2-2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην οποία αποφασίστηκε το μέλλον των μεταβατικών Τμημάτων που δημιούργησε το Σχέδιο Αθηνά (Τμήματα των ΤΕΙ που θα έκλειναν ή θα μετακινούνταν σε άλλα ΤΕΙ ή θα γίνονταν κατευθύνσεις σε Τμήματα του οικείου ΤΕΙ).

Στη συνάντηση της διευρυμένης Τριμελής Γραμματείας της Συνόδου Προέδρων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας συμμετείχε και ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας, Καθηγητής Μ. Μπρατάκος.

Εννέα (9) Τμήματα των ΤΕΙ, μεταξύ των οποίων και το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας, από φέτος θα λειτουργήσουν ως αυτοτελή Τμήματα.

Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης εισάγεται  στο νέο μηχανογραφικό δελτίο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 με εισαγωγή φοιτητών από το Α΄ εξάμηνο. Εξυπακούεται ότι η Διοίκηση συνεχίζει την προσπάθεια επαναφοράς και των λοιπών Τμημάτων που εθίγησαν από το σχέδιο Αθηνά.<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας