Κώδικας Δεοντολογίας της Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας
Δείτε εδώ τον Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας και τα Παραρτήματά του που εγκρίθηκαν στην με αρ.4 /2-2-2017 Συνέλευση του Ιδρύματος:

1) Κώδικας Δεοντολογίας της Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας,

2) Παράρτημα I (Νομοθεσία - Δεοντολογικά Κείμενα) και Παράρτημα II (Έντυπα).

Ο κώδικας έχει αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας.
<< Eπικαιρότητα ^ Αρχή Σελίδας