Μόνιμος μετεωρολογικός σταθμός εργαστηρίου του ΤΕΙ-Α
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://gpsmet.tg.teiath.gr/gpsmet/ λειτουργεί η σελίδα του μόνιμου μετεωρολογικού σταθμού του Εργαστηρίου Γεωδαισίας - Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας. Ο μόνιμος σταθμός λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα - 365 μέρες το χρόνο και ανανεώνει τη σελίδα του κάθε ένα λεπτό.
<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας