23/6-2/7/2017, 2ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας & Βίντεο της Πρέβεζας
Το 2ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας & Βίντεο της Πρέβεζας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 23 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2017 με πολυάριθμη και σημαντική συμμετοχή εκ μέρους του ΤΕΙ Αθήνας, βράβευσε τον Πρόεδρο του ιδρύματος, καθηγητή Μιχάλη Μπρατάκο, καθώς και τους Αναπληρωτές Προέδρου, καθηγητές Παναγιώτη Καλδή και Περικλή Λύτρα, για τη συμβολή τους στην επιτυχία του.

<< Εκδηλώσεις ^ Αρχή Σελίδας