Π.Μ.Σ. «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» του Τμήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας (Παράταση υποβολής αιτήσεων)
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο
Π.Μ.Σ. «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» (Παράταση υποβολής αιτήσεων)

   
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» για τον κύκλο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 9:00-15:00 ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην ακόλουθη διεύθυνση:   ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα Για το Π.Μ.Σ «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» Κτίριο Κ1 Γραφείο Αναπληρώτριας Πρύτανη  κας Λυκερίδου Αικατερίνης


Δείτε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018: Προκήρυξη

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ:  http://www.teiath.gr/seyp/new_midwifery/msc_midwi/ Ενημερωθείτε για όλα τα ΠΜΣ του ΤΕΙ Aθήνας: http://www.teiath.gr/articles.php?id=53816

<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας