Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων για μετεγγραφή σε τμήματα σχολών του ΤΕΙ Αθήνας
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο

Οι υποψήφιοι φοιτητές, οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση μετεγγραφής σε τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας κι έχουν ενημερωθεί ότι εγκρίθηκε η μετεγγραφή τους, μπορούν να προσέρχονται στις γραμματείες των τμημάτων υποδοχής από την Τετάρτη 8-11-2017 έως και την Πέμπτη 16-11-2017 και ώρες 11:00-13:00, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών, που οι αιτούντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν.

Οι γραμματείες θα ελέγξουν την ακρίβεια των στοιχείων και θα ενημερώσουν τους δικαιούχους για τη διαδικασία οριστικής εγγραφής τους.


<< Eπικαιρότητα ^ Αρχή Σελίδας