Τηλεοπτική παρέμβαση Σ. Σούλη για το ασφαλιστικό
Η κατάσταση του ασφαλιστικού Συστήματος στην Ελλάδα σήμερα.
Μια αναλυτικά τεκμηριωμένη προσέγγιση από τον καθηγητή των Οικονομικών της Υγείας Σωτήρη Σούλη.

Σωτήρης Σούλης Ασφαλιστικό. Social Security in Greece Soulis Sotiris

<< Εκδηλώσεις ^ Αρχή Σελίδας