Ανακοίνωση της Συγκλήτου για το Χειμερινό Εξάμηνο
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο
Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Αθήνας στην από 13/12/2017 συνεδρίαση της εξέτασε το θέμα της προόδου της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας καθώς και της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών.

Εκτιμά ότι λόγω των συνεχιζόμενων καταλήψεων είναι ορατός ο κίνδυνος της απώλειας του Χειμερινού Εξαμήνου.

 

Σε επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου θα γίνει αποτίμηση του Εκπαιδευτικού έργου, κατά Τμήμα, με βάση τις πραγματικά υλοποιηθείσες ώρες Εκπαίδευσης.

 

Η Διοίκηση του Ιδρύματος

<< Eπικαιρότητα ^ Αρχή Σελίδας