Αναστολή Πληρωμών και λοιπών Δραστηριοτήτων Λόγω Καταλήψεων
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο

Η Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας ανακοινώνει την αναστολή πληρωμών και λοιπών δραστηριοτήτων λόγω καταλήψεων στο κτήριο της Διοίκησης και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Εκφράζει τη λύπη της για την αδυναμία καταβολής δεδουλευμένων αμοιβών σε εκατοντάδες δικαιούχους και διεκπεραίωσης διοικητικών υπηρεσιών.

 

Η Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας

 

 

 

 


<< Eπικαιρότητα ^ Αρχή Σελίδας