Πληρωμή Επιστημονικών-Εργαστηριακών Συνεργατών και Ακαδημαϊκών Υποτρόφων
Η πληρωμή των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και Ακαδημαϊκών Υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί στις 15-05-2018 λόγω προβλημάτων στην ηλεκτρονική διαχείριση των δεδομένων.

Οι αμοιβές είναι ήδη κατατεθειμένες στην Τράπεζα Πειραιώς από τις 10-05-2018.<< Eπικαιρότητα ^ Αρχή Σελίδας