10 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29/05/2018

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 10η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 29-05-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη 1


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


<< Συνεδριάσεις Διοικούσας Επιτροπής Π.Δ.Α. ^ Αρχή Σελίδας