11 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12/06/2018

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 11η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 12-06-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη 2


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
<< Συνεδριάσεις Διοικούσας Επιτροπής Π.Δ.Α. ^ Αρχή Σελίδας