16 - Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής 17-07-2018

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 16η Έκτακτη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 17-07-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη 1

Link:

 

 


<< Συνεδριάσεις Διοικούσας Επιτροπής Π.Δ.Α. ^ Αρχή Σελίδας