ΠΜΣ «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία»

Υποβολή Αιτήσεων από 27/08/2018 έως 10/09/2018

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Περισσότερες πληροφορίες : http://www.alis.uniwa.gr/master-information-management

Ενημερωθείτε για όλα τα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου


<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας