ΠΜΣ «Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων» (Παράταση)

Υποβολή Αιτήσεων έως 20/09/2018

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 30/09/2018

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Παράταση

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου


<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας