ΠΜΣ «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας»

Υποβολή Αιτήσεων από 27/08/2018 έως 14/09/2018 (παράταση μέχρι την Τρίτη 18/09/2018)

Λόγω της αργίας της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού την Παρασκευή 14/09, η γραμματεία του μεταπτυχιακού θα δέχεται αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι την Τρίτη 18/09

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Έντυπα : Αίτηση Συμμετοχής, Έντυπο Συστατικής Επιστολής

Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://healthcare-management.uniwa.gr/

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου


<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας