Κοινό ΠΜΣ «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών (ISICG)»

με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων (TIM)
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges της Γαλλίας

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων από 25/07/2018 έως 07/09/2018

Προκήρυξη:  Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://master-isicg.teiath.gr

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Ενημερωθείτε για όλα τα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου

 


<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας