ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα»

Υποβολή Αιτήσεων έως 15/09/2018

Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://msciot.eee.uniwa.gr

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου


<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας