ΠΜΣ «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»

Υποβολή Αιτήσεων από 20/07/2018 έως 03/08/2018 και από 20/08/2018 έως 08/09/2018

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου


<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας