21 – Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής 09-10-2018

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 21η Έκτακτη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 9-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη 1.

Link:

 


<< Συνεδριάσεις Διοικούσας Επιτροπής Π.Δ.Α. ^ Αρχή Σελίδας