Νέος επιπρόσθετος εξυπηρετητής εξερχόμενης(SMTP) αλληλογραφίας με όνομα mobmail.teiath.gr
Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου προχώρησε στην εγκατάσταση και λειτουργία ενός επιπρόσθετου εξυπηρετητή εξερχόμενης (SMTP) αλληλογραφίας με όνομα mobmail.teiath.gr ο οποίος υποστηρίζει SMTP Authentication πάνω από τα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης STARTTLS & SSL/TLS.

Πρακτικά δηλώνοντας τον εξυπηρετητή αυτόν στον mail client σας ως εξυπηρετητή εξερχόμενης αλληλογραφίας θα μπορείτε να στέλνετε email μέσω από τον mail client(thunderbird, outlook, κτλ) σας ανεξάρτητα το δίκτυο από το οποίο συνδέστε στο internet (ADSL, wireless 3G κτλ ) χωρίς να χρειάζεται να κάνετε χρήση της υπηρεσίας VPN ή να γνωρίζετε τον mail server του δικτύου που βρίσκεστε.

Οδηγίες για το πως μπορείτε να δηλώσετε τον εξυπηρετητή αυτό σε διάφορους mail clients (outlook express, thunderbird, windows live  mail κτλ) θα βρείτε στο site του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου στην σελίδα με τα εγχειρίδια: http://www.noc.teiath.gr/?page_id=34

Να σημειωθεί επίσης ότι ο εξυπηρετητής mail.teiath.gr παραμένει κανονικά σε λειτουργία και θα πρέπει να προτιμάται εφόσον ο  υπολογιστής από τον οποίο συνδέεστε είναι μέσα στο Campus του ιδρύματος.


<< Ανακοινώσεις του ΤΕΙ ^ Αρχή Σελίδας