Ορισμός Τμημάτων Σχολών στη Συνέλευση του ΤΕΙ Αθήνας
Συνεδριάσεις Συνέλευσης
 
Συνέλευση ΤΕΙ Αθήνας